Definisjon av Chemical Skadedyrkontroll


Definisjon av Chemical Skadedyrkontroll

Kjemisk skadedyr kontrollere er plantevernmidler som brukes til å ødelegge og eliminere irriterende skadedyr som inneholder kjemikalier usikre til menneskeføde; noen kan svelges absorberes gjennom huden eller inhalert. Plantevernmidler har variable toksisitets priser.

Skadedyr


Skadedyr kontrollert av kjemikalier omfatter termitter, maur, kakerlakker, kakerlakker og biller.

Malathion


Malathion er et insektmiddel i hovedsak brukt til jordbruksformål, og er effektiv på repelling mygg.

Farene ved Kjemisk Skadedyrkontroll


Malathion har vært knyttet til hjerneskader og misdannelser på grunn av sin evne til å ødelegge visse DNA-celler. Hvis en person blir utsatt for høye doser av malation, kan nervesystemet bli påvirket, forårsaker kvalme, svimmelhet og andre symptomer.

Fun Fact


Det er mot loven å si at plantevernmidler er trygge å bruke, fordi hvis det er en klassifisert plantevernmiddel, vil det alltid være giftig for mennesker.

Fun Fact


Over 136 millioner pounds av plantevernmidler brukes hvert år av amerikanske familier.

Advarsel


Myggstikk kan forårsake støt, feber og utslett som kan tyde på noe alvorlig, som malaria eller dengue feber.


Comments

Tell us what you're thinking, we love to hear your opinions!
Relaterte artikler