Hovudside

Hvordan du programmerer en DSC Strøm 832 Security System

by Walther

DSC Strøm 832 sikkerhetssystem er tilgjengelig for både hjem og forretningsbruk. Programmering sikkerhetskoden inn i den nye DSC Strøm 832 sikkerhetssystem tar bare noen få minutter og gir deg muligheten til å slette standard master kode. Hvis du ønsker å programmere flere tilgangskoder for ditt alarmsystem, kan du opprette opptil 36 tilleggskoder.

Bruksanvisning


Masterkoden


•  Trykk på knappen "*" etterfulgt av "5" på din DSC Strøm 832 tastatur.

•  Skriv inn din nåværende alarmkoden. Hvis du ikke har en gjeldende alarm kode, skriver DSC Strøm 832 standardmasterkode, "1234."

•  Trykk på "40" og vent til skjermen for å indikere at den er klar til å ta imot en ny kode.

•  Tast inn et firesifret kode i tastaturet DSC Strøm 832 er å skape din sikkerhetskode. Sikkerhetskoden kan inneholde alle fire tall mellom "0" og "9."

•  Trykk på "#" for å lagre den nye sikkerhetskoden.

Tilleggskoder


•  Trykk på knappen "*" etterfulgt av "5" på din DSC Strøm 832 tastatur.

•  Skriv inn din alarm sikkerhetskode. Din alarm sikkerhetskode er fire sifre.

•  Skriv inn et tosifret kodenummer. Kodenummeret kan være et tall varierende fra "01" til "32."

•  Skriv inn et firesifret tilgangskode. Adgangskode kan inneholde alle fire tall mellom "0" og "9."

•  Trykk på "#" for å lagre den nye ekstra tilgangskode.