Hovudside

Slik installerer Logitechs Alert 750i Master Security System

by Walther

Dette systemet krever ikke installasjon av en profesjonell eller et abonnement til en sikkerhetstjeneste selskap. Logitechs Alert 750i sikkerhetssystem er satt opp ved hjelp av et videokamera. Systemet kraner strømledningene til å overføre video fra kameraet, så ingen ledninger er nødvendig heller ikke du trenger å bekymre deg forstyrrelser med det trådløse datanettverk.

Bruksanvisning


•  Sett videokameraet slik at det vender et område for å se eksternt. For eksempel kan dette være en dør til en vedlagt garasje eller et vindu med en åpen gårdsplass på den andre siden. Rotere kameraet slik at linsen vender mot retning av hvor det vil gjennomføre overvåking.

•  Koble strømledningen inn i kameraets strøminntaket. Sett strømkabelen fra strømforsyningen til en stikkontakt. Bruk en skjøteledning mellom strømledningen og utløp, hvis det er nødvendig.

•  Sett den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på baksiden av kameraet. Sett den andre enden inn i ethernet-port på støpselet adapter. Plugg senderen støpselet forsyningen til en stikkontakt for strøm.

•  Sett mottakeren støpselet adapter til en stikkontakt ved siden av ruteren for det trådløse eller kablede hjemmenettverk. Sett den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på adapteren. Sett den andre enden av Ethernet-kabelen til en Ethernet-port på ruteren.

•  Sett inn Logitech installasjonsplaten inn i sporet eller linjen på datamaskinen. Lukke skuffen.

•  Skriv inn nødvendig informasjon i tekstfeltene av installasjonsprogrammet når det vises på dataskjermen. Fortsett å legge inn informasjon til programmet sier det er gjort og avsluttes.

•  Start datamaskinen. Start Logitech programmet fra datamaskinen menyen. Inn informasjon forespurt av programmet i de aktuelle tekstfelt som det konfigurerer seg selv for datamaskinen. Trykk på ikonet for å få opp et videovindu på skjermen. Trykk på ikonet for videokameraet for å få opp video i videovinduet fra kameraet.