Hovudside

Hvordan du programmerer en Lift Master Garage Door

by Walther

Hvordan du programmerer en Lift Master Garage Door

Liftmaster garasjeporter er laget av Chamberlain og bruke fjernkontrollers forhåndsprogrammerte ved fabrikken på Chamberlain. Døren kan åpnes når du trykker på sendeknappen på senderen. Ekstra fjernkontroller kan gjøres for å arbeide med systemet ved å undervise i garasjeporten mottakeren til å godta den nye fjernkontrollen kode. Det er to måter å programmere den ekstra fjernkontrollen.

Bruksanvisning


Ved hjelp av "Lær-knappen


•  Trykk og slipp "Lær" -knappen på motorenheten. Indikatoren vil lyse i 30 sekunder.

•  Trykk og hold på sendeknappen på den nye fjernkontrollen.

•  Slipp knappen når lyset blinker.

•  Test fjernkontrollen. Hvis programmering var vellykket, åpner porten.

Bruke Smart Kontrollpanel


•  Trykk lære knappen to ganger på panelet. Det vil bli merket med "Prog."

•  Trykk og hold på sendeknappen på den nye fjernkontrollen.

•  Slipp knappen når lyset blinker.

•  Test fjernkontrollen. Hvis programmering var vellykket, åpner porten.