Hovudside

Hvordan du programmerer en Liftmaster Garage Remote

by Walther

Hvordan du programmerer en Liftmaster Garage Remote

Liftmaster garasjeportåpnere kommer med en håndholdt fjernkontroll for tilgang til garasjen ved hjelp av et enkelt trykk på en knapp. For å bruke døråpner fjern, må du først programmere den. Heldigvis har Liftmaster gjort prosessen med å programmere dem enkelt nok slik at alle brukere kan gjøre det uten hodepine.

Bruksanvisning


Med Lær Button


•  Trykk på programmeringsknappen på motorenheten selv. Du vil se indikatorlyset blir tent i 30 sekunder.

•  Hold nede knappen på fjernkontrollen innenfor disse 30 sekunder.

•  Slipp knappen på fjernkontrollen når du ser blinkende lys som kommer fra motorenheten. Din Liftmaster fjernkontroll vil nå være klar til bruk.

Med veggkonsollen


•  Trykk på "Prog <Lær>" knappen som er på døren kontroll selv.

•  Gå inn Lær modus ved å trykke på "Prog <Lær>" -knappen igjen.

•  Trykk på fjernkontrollens knapp som du har tenkt å ha programmert. Du vil enten se motorenhetens lampene blinker to ganger, eller klikk to ganger hvis ingen lyspærer er installert. Din Liftmaster fjernkontroll er nå fullt programmert.