Hovudside

Hvordan fikse en Home A / C lekker

by Walther

Hvordan fikse en Home A / C lekker

Klimaanlegg trekke varm luft fra hjemmet og kondenserer det i en utenfor enhet. Mye av kondens dannes under denne prosessen. Vanligvis, vil klimaanlegget drenere alt dette vannet gjennom en rekke rør som fører til kondensavløp linje utenfor hjemmet. Tappelinje kan bli tett med alger og andre partikler hvis det ikke er skikkelig rengjort. Du bør rense ut AC avløpet linjen en gang i året for å hindre lekkasjer oppstår.

Bruksanvisning


•  Inspiser området rundt den sentrale kjøleenheten og kondenseringsaggregatets hvis vann er pooling. Finne tegn til lekkasjer. Stram alle tilkoblinger med en skiftenøkkel.

•  Hell vann i kondensatpumpe pan. Pumpen skal slå seg på. Sørg for at den er plugget i. Kontroller ledningene for tegn på skade.

•  Skru av tilbakeslagsventil rett foran utladingsrøret av enheten. Skru ballen inne og inspisere området for eventuelle hindringer. Kjøre en ledning gjennom røret for å tømme den ut.

•  Fjern dekselet for avløpet linjen. Plasser et vakuum slange over streken, med en fille pakket rundt det å forsegle hullet. Slå på vakuum i tre sekunder for å fjerne alle alger fra røret.

•  Hell en kopp klorin i avløpet linjen for å drepe alle gjenværende alger.