Hovudside

Hvordan kalsiumklorid fjerne vanndamp?

by Walther

Hvordan kalsiumklorid fjerne vanndamp?

Kalsiumklorid er et salt fremstilt fra en blanding av kalsium og klor. Det har hygroskopiske egenskaper, det vil si at den tiltrekker seg vannmolekyler. Som et resultat, kan det både absorbere og fjerne vann fra det omgivende miljø.

Hygroskopiske egenskaper


Som nevnt ovenfor, har kalsiumklorid hygroskopiske egenskaper. Dette betyr at den kan tiltrekke vannmolekyler etter både absorpsjon og adsorpsjon. Absorpsjon representerer den måte på hvilken et fluidum blir absorbert av et annet fast eller flytende. På den annen side representerer adsorpsjon prosessen der et stoff fysisk binder seg til en annen overflate.

Utflytingen


Kalsiumklorid er også utflytende. Dette betyr at den kan trekke i så store mengder vann fra det omgivende miljø som det faktisk oppløses i den absorberte vannet. Et sentralt punkt for å forstå er at kalsiumklorid er en flytende saltlake i sin naturlige tilstand. Dette er grunnen til at det absorberer vann, så lett når det er i fast form og resultantly avgir energi under denne reaksjon.

Termodynamisk gunstig reaksjon


Når kalsiumklorid kombinerer med vann, er et nytt produkt som dannes. I tillegg er det en frigjøring av overskytende energi eller varme. Dette betyr at reaksjonen er eksoterm. Eksotermiske reaksjoner er også termodynamisk gunstigere, noe som kan forklare den iboende natur av salt for å tiltrekke seg vannmolekyler.