Hovudside

Hvor å Fastsette Flow Gauge i en Bissell Steamer Så det kommer ut

by Walther

Bissell produserer en rekke dampbåt teppe rengjøringsmidler. Modeller som PowerSteamer har en strømningsmåler, referert til som en "strømningsindikator», som kan fjernes. Den strømningsindikator spinner for å vise at maskinen blir frigjort rensemiddel på teppet. Det kan bli fremlagt om det er byttet ut for hardt.

Bruksanvisning


•  Slå av damperen, og koble den fra stikkontakten. Trinn på håndtaket utløserpedalen, og senk håndtaket til gulvet for å få tilgang flyten indikatoren måler.

•  Finn strømningsindikatormåleren på undersiden av maskinen. Skru strømmen indikatoren cap før det er løs og kan trekkes ut av maskinen. Hvis flyten indikatoren cap var over-strammet, rygger å skru den tilbake kan bli strippet. Forsiktig sette inn en gullsmed flat skrutrekker mellom flyten indikatoren cap og dens casing. Skyv håndtaket på skrutrekkeren ned til indikator cap spretter ut. Tre deler skulle komme ut: hetten, den røde rotor og den hvite filter.

•  Rengjør flyt indikatordeler med varmt vann. Sett på lokket og deler på maskinen. Forsøk å stramme flyten indikatoren måler lett. Hvis skrue rygger er strippet, plasserer flyten indikator måle tilbake inn i maskinen uten å slå den.