Hovudside

Hvordan man skal beregne Square Footage

by Walther

Hvis du vet det grunnleggende formelen, kan estimere arealet være et blunk. Enten du vil arealet av et rom, eller hele huset, er formelen den samme.

Bruksanvisning


•  Mål lengden av rommet. For estimater, ikke bry deg med en detaljert måling. Hvis rommet ditt er 13 fot, 10 inches, rett og slett runde til 14 fot.

•  Mål bredden av rommet. Igjen, runde av til nærmeste tall eller halv nummer. Hvis bredden på rommet ditt er 12 fot, 4 inches, runde tallet til 12,5 (12 ½) føtter.

•  Multipliser de to tallene. I dette tilfelle, ville det være 14 x 12.5 = 175 kvadratfot.

•  Hvis du ønsker å anslå arealet for huset ditt, gjenta denne prosessen for hvert rom og deretter legge arealet til hvert rom sammen. Betydning, hvis du hadde ett rom som var 175 kvadratmeter, et annet rom som er 100 kvadratmeter og et tredje rom som er 65 kvadratmeter, ville det være 175 + 100 + 65 = 340 kvadratmeter.

Tips og advarsler


  • Hvis du trenger mer nøyaktig arealet enn avrunding til nærmeste hele eller halve antall tilbyr, bare runde av til nærmeste tomme.