Hovudside

Hvordan fikse en Steam Iron

by Walther

Fiks dampstrykejern ved å ta opp problemene de fleste damp jern produsenter skissere du kan oppleve. Disse produsentene gir retningslinjer for hvordan å løse disse problemene. De anbefaler ikke å demontere din dampstrykejern; Dette kan føre til at garantien eller forårsake skade repareres. Hvis du ikke kan løse problemet på egen hånd, kan du kontakte produsenten direkte for videre assistanse.

Bruksanvisning


•  Hell vannet fra reservoaret i en vask og erstatte med vann fra springen. Med destillert eller myknet vann kan føre til at jern for å lekke.

•  Varm opp jernet tilstrekkelig før du bruker; ikke bruk til indikatorlampen slås av eller slår seg på, avhengig av modell. Bruke jern før den er klar kan føre til at jern fungerer slik de skal.

•  Rist jernet frem og tilbake et par ganger hvis strykejernet ikke fungerer, men er slått på og koblet til. Dampstrykejern kan ha en "auto-off" funksjon som slår den av etter at den sitter for en periode.

•  Vri dampkontrollen høyere hvis dampfunksjonen ikke fungerer. Du kan ha angitt innstillingen for lav til å produsere tilstrekkelig damp.

•  Vri dampkontrollen frem og tilbake mellom maksimums- og minimumsinnstillingene et par ganger for å fjerne eventuelle blokkeringer hvis dampfunksjonen fortsetter ikke å fungere.