Hovudside

Varmepumpe omstyringsventil Problemer

by Walther

En varmepumpe omstyringsventil er enheten som skifter systemet mellom oppvarming og kjøling modus. Ventilen inneholder et lavspent solenoid som skaper tilstrekkelig magnetisme for å bevege ventilen fra en stilling til den annen

Stuck omstyringsventil


Rygging ventiler inneholder bevegelige deler som kan sette seg fast over tid. Noen ganger slår systemet frem og tilbake mellom oppvarming og kjøling modus kan frigjøre en fastlåst ventil.

Bad Solenoid


Solenoiden er den elektriske del av reverseringsventilen. To lav-volts ledninger energi solenoid og få den til å veksle mellom varme og kjøling. En solenoid kan byttes ut uten at omstyringsventilen fra kjølekomponenter.

Reverse Replacement Valve


Hvis ventilen sitter fast og vil ikke frigjøre seg selv, må hele ventil skiftes ut. Dersom solenoiden bestemt til ventilen ikke lenger er tilgjengelig, må ventilen skiftes ut. Omstyringsventil erstatning krever en tekniker.