Hovudside

Kjemikalier i Hus Paint

by Walther

Kjemikalier i Hus Paint

Interiør og eksteriør huset maling inneholder kjemikalier som huseiere må se opp for. Når du maler hjemme, ta de nødvendige forholdsregler for å sikre din sikkerhet.

Betydning


Røyk fra kjemikalier i malingen kan føre til et utall problemer. Dette omfatter hodepine, svimmelhet, kvalme og til og med hjerneskade i ekstreme tilfeller. Andre mulige konsekvenser omfatter skade på lever, nyre og nervesystemet.

Typer


Flere typer av maling eksisterer, hver med varierende kjemiske egenskaper. Vannbasert maling inneholder lateks og vanligvis avgir færre damper i motsetning til oljebasert maling. Oljebasert maling, vanligvis brukt i utvendig maling, kan inneholde toluen, xylen og white spirit. I det siste, inneholdt vannbasert maling kvikksølv og oljebasert maling inneholdt bly. Begge stoffene er ikke lenger til stede i maling.

Betraktninger


Åpne dører og vinduer for å sikre tilstrekkelig ventilasjon mens male innvendige overflater og områder. Gravide kvinner bør avstå fra maleri og bør begrense tiden de tilbringer i nymalte rom. Kast ubrukt maling riktig.