Hovudside

Om Propan Tank Storage Safety

by Walther

Om Propan Tank Storage Safety

Selv om propan gir oss energi og gjør livet enklere, representerer det også en meget brennbart og muligens farlig væske. Riktig lagring i forhold til plassering og posisjon sikre trygge kommersielle og bolig tanker. Noe ekstremt viktig å huske, er imidlertid å aldri lagre en propantank i nærheten av noe brennbart.

Bolig Storage


Propanflasker som brukes i døgninstitusjon bør bo utendørs, ifølge nettstedet Propan 101. De bør holde ut av garasjer eller hus og alltid stå i et godt ventilert uteområde. Sørg også for at propantanken holder seg unna trafikkerte områder.

Kommersiell Innendørs Storage


Selv om propanflasker bør bo ute, skjer innendørs kommersiell propan lagring ofte. Reglene forbundet med innendørs propan lagring si at bygninger ofte besøkt av publikum kan bare inneholde ett-lb. tanker med ikke mer enn 200 kg. av total lagringskapasitet, sier National Fire Protection Association (NFPA). Bygninger uten hyppige besøk fra publikum kan holde £ 300. av totalt propan lagring uten tank størrelse restriksjoner.

Surface


Enten innendørs eller utendørs, bør propanflasker stå på et flatt, hardt underlag som sement. Noe hardt og ikke-brennbare fungerer godt så lenge det ikke? € ™ t samle vann, heter det Propan 101 hjemmeside. Dette hindrer dem fra rusting. Oppreist stilling representerer den sikreste stillingen for en propan tank.

Posisjon


Propan tank lagring bør alltid tillater direkte kommunikasjon mellom avlastningsventilen og damprommet i tilfelle av en lekkasje. Alle forbrukerpropanflasker bør stå oppreist, noe som gir skikkelig lettelse ventil kommunikasjon. Noen kommersielle tanker imidlertid tillate horisontal lagring. For disse tanker, så lenge den flytende propan nivået forblir lavere enn avlaste ventilen, er det trygt, sier Propan 101.

Overfylling Forebygging


Den tryggeste propanflasker inkluderer en overfylling forhindring (OPD). Dette hindrer overfylling som kan føre til brann, sier NFPA. Enhver 4- til 40-lb. sylinder produsert etter april 2002 har denne enheten. Mange ettermontere sine eldre stridsvogner med enheten for trygg propan lagring og bruk. Det gjør at bare 80 prosent propan lagringsplass per tank.