Hovudside

Hvordan kan jeg få en Crime Report for mitt område?

by Walther

Hvordan kan jeg få en Crime Report for mitt område?

Når du beveger deg inn i et nytt område, er det viktig å vite kriminalstatistikken. Du kan også være lurt å se kriminalstatistikken for stedet du bor dag. Prosessen for å få en forbrytelse rapporten vil variere fra stat og fylke, men det er noen generelle ting å huske på.

Bruksanvisning


•  Besøk nettsiden for din lokale politiet. Finne en link for "Crime Statistics" eller "Crime Reports." Denne koblingen ofte vil la deg vise en rapport for ditt område av interesse. For hjelp til å navigere på nettsiden, ta kontakt med politiet.

•  Ring din lokale politiet direkte og be om at en forbrytelse rapport for ditt område bli sendt til deg. Du kan ofte be om en bestemt tidsperiode for rapporten, slik som i fjor, samt radius for rapporten, for eksempel fem miles fra din adresse.

•  Bruk elektroniske ressurser, som Crime Reports.com og Neighborhood Scout.com, å slå opp kriminalitet rapporter og statistikk for ditt område av interesse. Disse nettstedene kan du søke etter område og vise detaljerte kriminalstatistikk, inkludert voldelige forbrytelser, skade på eiendom og generell kriminalitet. Noen ganger vil du kunne sammenligne ditt område med en annen.

Tips og advarsler


  • Sørg for å se på kriminalstatistikken fra minst de siste seks månedene for å få et bedre inntrykk av hva den faktiske kriminaliteten er i ditt område av interesse.