Hovudside

En beskrivelse av California Redwoods

by Walther

En beskrivelse av California Redwoods

The National Park Service, eller NPS, notater på sin hjemmeside at Californias kyst redwood økosystem kan skryte av noen av verdens "mest majestetiske skoger." Disse skogene er hjem til en rekke plante- og dyreliv.

Spesifikasjoner


Californias trærne kan leve i opptil 2000 år, og nå 600 årene regelmessig bemerker NPS. Det er et mysterium hvorfor trærne er i stand til å vokse så høyt og så lenge. Redwoods er naturlig resistente mot insekter. Branner er vanligvis ikke en trussel, på grunn av trærnes tykk bark og løvverk som er høyt over bakken der det ikke kan brennes.

Funksjon


Californias redwood skog er hjem til mange dyr, inkludert salamandere, ugler, flaggermus og rev. I tillegg til de redwood trær, skoger opprettholde et mangfold av planter, inkludert strand jordbær og sand verbena planter. Foruten trærne, kan trær som big-blad Maples og sitkagran bli funnet.

Betraktninger


For å beskytte redwood økosystemet, blir restaureringsprosjekter gjennomført i parken. Disse inkluderer clearing gamle hogstavfall for å re-etablere anlegg og trevekst, samt forvalte skogen ved å utføre kontrollerte brannskader for å fjerne gammel vekst og kontroll eller eliminere eksotiske plantearter som er fremmede for redwood forest.