Hovudside

Opaque Smoke Testing

by Walther

Opaque Smoke Testing

Avløpsanlegg overføre avløpsvann til renseanlegg, men renner over på grunn av defekter i rør eller økt nedbør påvirker sanitærsystemer. Opaque røyktester identifisere problemer områder i kloakkrørene som åpner for reparasjoner som fører til bedre sanitære forhold.

Identifikasjon


Ugjennomsiktig røyk testing implementerer en ikke-gjennomskinnelig røyk laget av hydrert sinkklorid. Denne røyken vises sky-lignende og avgir en illeluktende duft.

Spesifikasjoner


Fremførings Assessment Teknikere gjennomføre røyktester ved hjelp av maskiner kalt blåsere å sive ugjennomsiktig røyk inn merkede-off kummer. Denne prosessen gjør at røyk å reise gjennom rørledninger.

Funksjon


Målet med ugjennomsiktig røyktester er å analysere tilstanden, sikkerhet og defekter i kloakknettet. Dette gjør at mannskap og teknikere for å identifisere og løse brudd i linjene.

Effekter


Ugjennomsiktig røyken stiger gjennom sprekker i fortauet langs overflaten av en rørledning utpeker pauser i behov av reparasjon. Opak røk som stiger opp fra den motsatte ende av en rørledning indikerer ingen pauser.

Advarsel


Ifølge sikkerhetsdatablad (HMS), er kortvarig eksponering til ugjennomsiktig røyk ufarlig, men enkeltpersoner kan vurdere ventiler mellomrom for å minimere røyk hvis halsirritasjon eller en lukt følger testing.