Hovudside

Hvordan å demontere en Pool Filter

by Walther

Enten for oppbevaring eller transport, kan din pool filter pumpe krever at du demontere den. Det vil lagre mer kompakt, kanskje til og med i originalemballasjen, hvis du demontere den på forhånd. Pool filter pumper i hovedsak bestå av filterpumpe, et filter, en serie med slanger og en base. Sammen med disse brikkene er noen mindre biter, hovedsakelig for å koble alle de andre brikkene sammen. Hver pool filter pumpe varierer i sine enkelte deler, men de fleste inneholder noen av de samme grunnleggende deler.

Bruksanvisning


•  Skru slangeklemmer eller eventuelle kort som koble slangene til filterpumpe og til bassenget.

•  Fjern slangene fra klemmene eller adaptere.

•  Skru toppen av filterpumpen og ta den ut av pumpen. Noen pumper er sikret med en spennsystem; Skru klemskruene med en skrutrekker for å fjerne klemmen før du løfter av toppen.

•  Fjern filteret fra innsiden av pumpen.

•  Skru eventuelle fagforeningskrager fra ventil beslag. Fjern O-ringen installeres under ventilen montering.

•  Løsne alle boltene med en skiftenøkkel, hvis filterpumpen er boltet til en base. Løft filterpumpen utenfor basen når boltene er helt fjernet.

•  Løsne eventuelle gjenværende bolter eller skruer med en skrutrekker eller skiftenøkkel for å fjerne eventuelle gjenværende flere stykker.