Hovudside

Hvordan identifisere ulike blad

by Walther

Hvordan identifisere ulike blad

Bladene kan gi verdifull informasjon om arter av trær. Ved å undersøke form, farge, størrelse, arrangement og tekstur av et blad prøve, kan du nøyaktig bestemme ulike typer trær rundt deg. Bruke grunnleggende observasjon ferdigheter kombinert med et blad identifisere nettsted, bør du være i stand til å forbedre dine anerkjennelse ferdigheter og identifisere innfødte trær i ditt område.

Bruksanvisning


•  Samle et blad prøve fra treet du ønsker å identifisere. Bruke et blad skjæring som inkluderer en kort del av grenen for å gi deg mer innsikt i treet.

•  Finn ut om bladet kom fra en løvskog eller barskog treet. Bartrær har nåler som kan være lang og skarp eller flat og skjellete. Løvtrær har flate, brede blader. Dette trinnet er viktig før du kan gå videre i blad identifikasjon.

•  Skriv inn informasjon hentet fra trinn 2 i et blad nøkkel som den elektroniske identifikator som tilbys av Virginia Tech eller University of Wisconsin.

•  Undersøk arrangement av bladene. Hvis de er nåler, avgjøre om de er i bunter eller singel. Hvis de er blader, finne ut om de er på grener som vokser rett overfor hverandre eller vokser i en forskjøvet, vekslende mønster. Skrive denne informasjonen inn bladet tasten.

•  Legg ytterligere informasjon om blad farge, form og stil inn i bladnøkkelen, som blir bedt om det. Som du snevre inn på blad arter, vil alternativene bli mer spesifikke for din prøven. Ta deg tid til å undersøke prøven og de tilgjengelige alternativene og valgene dine nøye i bladet nøkkelen. Hvis du gjør en feil, klikker du bare på "tilbake" -knappen i nettleseren din for å lage en alternativ markering.

•  Bestem treslag ditt blad prøven tilhører basert på blad viktige beregninger.