Hovudside

Dryer Vent Hjem Brann Fakta

by Walther

Ifølge forskning utført av Federal Emergency Management Agency, 15 600 branner som krever brannvesenet respons starter hvert år på grunn tørketrommel branner i boliger. Av disse er de fleste forårsaket av problemer med lo og tørketrommel ventilasjonssystem.

Tørketrommel Brannstatistikk


De 15 600 branner representerer og årlig gjennomsnitt fra 2002 til 2004. Disse brannene forårsaket et gjennomsnitt på nesten $ 9000 i skade hver. Tre prosent av brannene forårsaket skader, og 0,1 prosent resulterte i en død.

Årsaker


Tørkere arbeider ved å tvinge varm luft gjennom trommelen. At luft bærer lo med det, noe som er filtrert av lo fellen. Hvis den fellen ikke rengjøres regelmessig du få en opphopning av svært brannfarlig materiale og begrenset flyt av svært varm luft. Luften blir varmere som det er begrenset, til slutt tenner lo.

Forebygging


FEMA bemerker at 70 prosent av luftventilen branner ble forårsaket av en "feil å rense" luftesystemet. Den mest effektive ting du kan gjøre for å forebygge tørketrommel vent branner i hjemmet ditt er å rengjøre lo fellen regelmessig - minst en gang per uke.