Hovudside

Slik feilsøker en Tank Alert Alarm

by Walther

En tank varsling alarm er et elektronisk system som overvåker væskenivåer i sump pumpe bassenger, oppbevaringstanker, kloakk og andre ikke-drikkevannsanlegg. Alarmen utløser en advarsel horn når den oppdager truende væskenivåer. Alarmen er også brukt i hjem med septiktanker og inkluderer innendørs og utendørs modeller. Noen systemer kan tjene som høy- eller lav-nivå alarmer, basert på flottørbryter modell. Regelmessig kontroll og vedlikehold av alarmen kan optimalisere funksjon og fortsatt bruk.

Bruksanvisning


•  Sjekk skrueklemmene. Disse terminalene er utelukkende brukt til flottør og bør ikke kobles til en ekstern strømkilde. Koble terminalene til en ekstern strømkilde kan det skade systemet.

•  Kontroller alarmkretsene for kontinuitet hvis strømlampen er av mens alarmen er plugget i. Koble strømmen fra alarmen. Fest en volt meter til de flate polstiftene. Hvis volt meter indikerer ingen kontinuitet, returnere alarmen til produsenten.

•  Kontroller flottørbryteren hvis varsellampe og alarm horn er av mens flottørbryteren er slått på. Inspisere alarmsystemet strømledningen for skader. Bekrefte at ikke noe sperrer flottørbryteren fra å bevege seg og inspisere flottørbryter kabel for eventuelle skader. Erstatte eventuelle ødelagte ledninger eller flottørbryter.

Tips og advarsler


  • Utvise forsiktighet når du arbeider med elektriske ledninger og strømledninger.