Hovudside

Pool Fence Act

by Walther

Et tall stater og lokale myndigheter i USA har vedtatt lover som krever plassering av gjerder rundt bolig og fritidsbassengområde som et middel for å beskytte barn mot utilsiktet drukning.

Florida


Florida håndhever Residential svømmebasseng Safety Act, også referert til som Preston de Ibern / McKenzie Merriam Residential sikkerhet i svømmebaseng loven. Denne loven mandater plassering av et minimum av en 4-fots barriere rundt omkretsen av noen utendørsbasseng. Imidlertid må gjerdet ikke settes opp umiddelbart ved siden av bassenget.

Arizona


Arizona lov krever et minimum av en 5-fot gjerde rundt noen utendørs svømmebasseng som holder vann 18 inches eller mer i dybden. Barrieren må ikke inneholde noen utvendig hånd eller fotfeste. "Veggen, gjerde eller barriere skal være minst 20 inches fra vannkanten," leser lovgivningen.

Retningslinjer


Ingen føderal lov i USA regulerer basseng fekting krav, men et bredt utvalg av andre stater, fylker, byer og kommuner har lignende ennå varierende mandater. The Consumer Product Safety Commission har etablert en liste med retningslinjer som skal hjelpe huseiere ordentlig sikre sine utendørsbassenger.