Hovudside

Hvordan Les trykkmåleren på en Pool

by Walther

Manometeret på svømmebassenget er nøkkelen i å bestemme den generelle driftstilstand av bassenget filtersystem. Enten det er en sand, kassett eller kiselgur filter, hjelper trykkmåleren å bestemme flere ting om bassenget. Hvis avlesningen er høyt på trykk måle dens en indikasjon på at filteret må renses fordi det er altfor tett med skitt og rusk. En lav lesing kan signalisere sirkulasjon problemer innenfra filtersystemet som må tas opp.

Bruksanvisning


•  Se etter knekk på slangene som kobler og fra filteret. Knekk på slangene kan blokkere vannsirkulasjon og påvirke trykket lesing.

•  Slå på filteret og la den gå i to minutter. Finn manometeret nær toppen av siden av filteret.

•  Les trykkmåleren. Avlesningen vil bli målt i pounds per kvadrattomme (psi) og bør falle et sted mellom området fra null og 40 (de fleste målere).

•  Se etter fargekodede indikatorer rundt omkretsen av måleren ansikt panel. Disse indikatorene kan signalområder for lav, normal og høytrykks regioner.

Tips og advarsler


  • Når filtermåleravlesningen er åtte-ti psi over det normale lesetilbakevasking er nødvendig for å gjenopprette normalt trykk.