Hovudside

Hvordan Reset Min Modell 1500 Master Lock Kombinasjon

by Walther

Master Lock modell 1500iD skiller seg fra andre hengelåser på to måter. Først, i stedet for å bruke vanlig numerisk hjulet ansiktet, bruker 1500iD en knapp som kan forskyves i bare fire retninger. For det andre kan låsen bli tilbakestilt til en hvilken som helst kombinasjon av knappetrykk som du ønsker. Selvfølgelig, vil du trenger å vite den opprinnelige kombinasjonen før du kan tilbakestille det.

Bruksanvisning


•  Trekk sjakkel mot kroppen av låsen til det klikker. Gjenta.

•  Tast inn den gamle kombinasjonen, og trekk sjakkel opp for å åpne låsen.

•  Skyv den grå reset spaken på baksiden av låsen mot "R" med en penn eller blyant til å sette låsen i reset-modus.

•  Klem sjakkel mot låsen igjen to ganger.

•  Trekk sjakkelen opp. Låsen skal åpne igjen.

•  Tast inn ny kombinasjon. Det kan være så lenge du vil.

•  Skyv reset spaken tilbake til sin opprinnelige posisjon.

•  Lukk sjakkel. Trykk ned på sjakkel to ganger igjen, så prøv den nye kombinasjonen. Det skal åpne låsen.