Hovudside

Slik fjerner Skunk Smell Fra Fabric

by Walther

Ifølge "The Skunk - Fakta og vaner," skunk er et naturlig sosialt dyr som er både morsomt og merkelig interessant å se på. Hvis redd eller truet, vil en skunk beskytte seg selv ved å slippe en stinkende spray. Hvis du kommer i nærkontakt med en skunk, og er sprayet, kan du behandle klær for å fjerne støtende lukt.

Bruksanvisning


•  Slå vaskemaskinen til en liten-load syklus. Bruk en kaldtvanns innstilling.

•  Legg 32 oz. av hvit eddik i vaskemaskinen.

•  Hell en capful av vaskemiddel i vaskemaskinen. Tillate det å blande med vann og hvit eddik.

•  Sett tilsølte klær i vaskemaskinen; lukke lokket.

•  Kjør vaskemaskinen gjennom vaskesyklusen som normalt.

•  Gjenta vaske prosedyren til skunk lukten forsvinner eller blir borte.