Hovudside

Hvordan Cut en Flue Når den har fått med seg

by Walther

Hvordan Cut en Flue Når den har fått med seg

En røykgassen er et metallrør som benyttes for å bevege eksosprodukter fra forbrenningsapparater til utsiden av bygningen. Dette røret er viktig for sikkerheten av en bygning fordi gassene inne er både varme og giftige. Du må kanskje kutte en eksisterende flue å legge til en ventil demper, utkast induser eller for å legge til et annet apparat til skorsteinen. Slå av strømmen til en hvilken som helst enhet koblet til ventilen før du starter noe arbeid.

Bruksanvisning


•  Slå av strømmen for apparater som er koblet til ventilen på fordelingstavle.

•  Tegn åpningen du ønsker å kutte i røyk med en markør. Dobbeltsjekk markeringene er nøyaktig ved å måle dem to ganger.

•  Bor et hull i midten av merkingen med en 3/4-tommers metall bit og drill. Dersom formen du klipper er en firkantet, bore fire hull nær hvert hjørne.

•  Skjær avtrekksrøret langs linjene med tinn klipp, som starter på hullene. Sørg for at kutt er nøyaktig. Hvis du kutter utenfor linjene, må du skifte ut rør og starte på nytt.

Tips og advarsler


  • Ta kontakt med din lokale bygningsmyndigheter for å sjekke om de endringene du gjør for å ventilasjonssystemet møte lokale byggeforskrifter.
  • Ikke bruk apparatet mens avtrekksrøret er kompromittert. Dette vil ventilere giftige gasser inn i bygningen.