Hovudside

Hvordan å fjerne batteriet fra en Dyson

by Walther

Blant sine forskjellige linjer av støvsugere, Dyson tilbyr en rekke håndholdte. Stilen av støvsuger er lettere og mer portable, og er avhengig av et batteri til å levere strøm. Etter så mye bruk, krever at batteriet lades. Lade batteriet enten på vakuum eller fjernes fra vakuum. Selv om plasseringen av batteriet på DC31 DC16 og er identiske, er fjerning og lade litt forskjellig.

Bruksanvisning


Dyson DC16 Fjerning av batteri og lading


•  Ta Dyson DC16 i hånden. Trykke på fanen på baksiden av batteriet. Batteriet er like under håndtaket på maskinen.

•  Skyv batteriet ut av Dyson DC16.

•  Fest laderen til batteriet og koble laderen til en stikkontakt. La batteriet lades helt opp. Full opplading tar omtrent tre timer. Når batteriet er ladet og reinstallert, et grønt batteri indikatorlys på siden av DC16 indikerer at batteriet er delvis eller helt oppladet.

Dyson DC31 Fjerning av batteri og lading


•  Finn knappen på baksiden av Dyson DC31 håndtaket. Knappen fungerer som en utgivelse for batteriet.

•  Trykk på knappen på baksiden av håndtaket og trekk batteriet bort fra basen på håndtaket.

•  Fest laderen til batteriet og koble laderen til en stikkontakt. Et grønt lys på laderen viser at batteriet lades. En full opplading tar omtrent tre og en halv time.