Hovudside

Hvordan WEATHERSståldører

by Walther

Ståldører gir ekstra beskyttelse mot hjem invasjoner på grunn av deres stålplate utvendig. Men, la de et hjem sårbare for invasjon av kald trekk. Kald luft glir under ståldøren gjennom gapet mellom bunnen av døren og terskelen. For å unngå dette uønsket inntrenger, legge en weathers. Dette nylonpakningen installeres under døren, som danner en tett forsegling når den er lukket og blokkerer kald luft.

Bruksanvisning


•  Plasser ståldøren på en arbeidsbenk eller bord. Plasser tetningslister langs nedre kant av døren. Ved hjelp av en magisk markør, lage et merke på siden av tetningslister der den overlapper døren.

•  Fjern tetningslister fra døren og kuttet på merkene med et par håndsaks.

•  Plasser tetningslister tilbake på nedre kant av døren. Gjør merkene gjennom monteringshullene på tetningslister med en magisk markør som angir plasseringen av monteringshullene.

•  Bore ut hullene med en 1/16-tommers karbid bit og bormaskin.

•  Plasser tetningslister tilbake på kanten av kanten av døren. Line opp monteringshull med hullene du nettopp boret. Ta av karbid borekrone og installere en Phillips bit i effektdriver. Skru festeskruene i hullene som fester tetningslister til døren.