Hovudside

Hvordan Power-Wash Gjerder

by Walther

Hvordan Power-Wash Gjerder

Gjerdene rundt landskaps av ditt hjem krever ofte en grundig rengjøring, og når du gjør denne oppgaven du ønsker å bruke noe som raskt fjerner all buildup fra gjerdet uten å skade overflaten. En power-skive sett på en lav, 1500 psi innstillingen vil trygt vaske alle typer gjerde, og legge i en mild renseløsning vil også øke rengjøringseffekt.

Bruksanvisning


•  Hekt hageslangen til vanninngangen på makt-vaskemaskin.

•  Fyll rengjøringsmiddel rommet med oksygen blekemiddel, som trygt renser og bruker ingen giftige ingredienser.

•  Slå på strømmen-skive, igjen huske å bruke en 1500 psi innstilling.

•  Trykk på avtrekkeren og spray munnstykket over gjerdet, holder munnstykket om to meter fra gjerdet og vask fra toppen av panelene til bunns.

•  Detatch hageslangen fra strøm vaskemaskin og skyll av gjerdet for å fjerne overflødig rengjøringsmiddel.

•  Fortsett over hele gjerdet og la det lufttørke.