Hovudside

Hvite flekker på grenene på Dogwood

by Walther

Hvite flekker på grenene på Dogwood

Dogwoods (Cornus spp.) Er mye dyrket som prydtrær for sine våren blomstrer og fall løvverk farger. Løvfellende planter vokse som trær eller busker i en rekke former og størrelser. En soppinfeksjon forårsaker utseendet på hvite flekker på grener.

Identifikasjon


Dogwoods er utsatt for den meldogg sykdom forårsaket av en rekke sopp. Soppen vokser på levende plantevev og favoriserer høy luftfuktighet og temperaturer på 50 til 70 grader Fahrenheit.

Skade


Sykdommen starter med hvite, runde flekker med et pulveraktig ser og føler på bladverket. Med tiden flekkene forstørre og begynner å fusjonere. Flekkene spre seg til andre plante områder, inkludert blomster og greiner. Sopp overvintrer på barken av greiner i form av fruktlegemer kalt chasmothecia. Sykdommen fører til avstumpet løvverk og skuddvekst og en generell nedgang i plantevekst.

Kontroll


Unngå voksende planter i områder med dårlig ventilasjon, lav lys og høy fuktighet. Fjerne og ødelegge berørte plantedeler og holde den voksende område fritt for falne blader. Anbefalte fungicider omfatter bruk av svovelbaserte produkter, neem olje og kaliumbikarbonat.