Hovudside

Vil Salt Kill Termitter?

by Walther

Mens termitter spille en positiv rolle i naturen som gjenvinnere av av gammelt treverk, kan de skape kaos på veden i et hjem. Impregnering trykk tre med salter kan hjelpe drepe termitter før de gjør betydelig skade.

Metoder


Press-behandling trelast med salter kan forgifte termitter, forebygge angrep. University of Missouri navnene en borat salt kalt dinatriumoktaborattetrahydrat som en mulig behandling substans. Andre salter brukes mot termitter inkluderer dinitrofenol, kalium bichromate, natriumkromat og natriumfluorid. Borat-salter har ingen toksisk effekt på mennesker.

Mekanisme


Ifølge University of Arizona, borat salter og andre insektmidler drepe termitter bare hvis og når termitter spise eller ta på stoffene. Denne begrensningen gjør lokaliserte behandlinger en mindre grundig løsning enn fumiganter, som krever bare at termitt befolkning puste stoffet som det fyller luften.

Betraktninger


Mens salt forbehandling effektivt beskytter uferdige tre, kan ferdige skogen befengt med termitter ikke dra nytte av denne behandlingen med mindre behandlings profesjonelle øvelser inn i skogen først. En borat salt i sprayform kan da gå inn gjennom hullene, en teknikk University of Florida refererer til som "drill-og injisere."