Hovudside

Hvordan Juster Flow Tube i en Briggs Toalett

by Walther

Overløpsrøret opptar sentrum scene i toalettet tank. Det hjelper fylle toalettet skåla, og det gir vannet et sted å gå bør fyll verdi pause og la vannet fortsette å fylle toalettet tank. Uten påfyllingsventilen, vil vannet strømme over toppen av tanken og ned på gulvet. Å la overløp røret for å forbli under vannstanden holder vannet går i toalettet, og kunne øke vannregningen.

Bruksanvisning


•  Finn flyte klippet på siden av flyte cup. Flottøren koppen skyves opp og ned i påfyllingsrøret. Det viser vannet av og på som float stiger og faller.

•  Klem float klippet med fingrene, og skyv klippet ned ledning festet til påfyllingsventilen spaken plassert på toppen av fyllerøret. Denne handlingen reduserer vann-nivået på overløpsrøret.

•  Skyv flyte klippet opp ledningen til å heve vannstanden på overløpsrøret, og legge til mer vann til tanken. Mer vann i tanken vil øke spylestrøm.

•  Skyll Briggs toalett å la toalett tank fyll. Kontrollere nivået av vann på overløpsrøret. Juster float klippet om nødvendig til du er fornøyd med vannstanden på overløpsrøret.