Hovudside

Hvordan Tenn et Natural Gas Furnace

by Walther

Naturgass ovner kan enten ha en elektronisk tenning eller en pilot lys. Dersom elektronisk tenning ikke fungerer, er en reparatør vanligvis nødvendig.
Utkast kan forårsake en pilot lys til å gå ut, og dette kan lett rettes.

Bruksanvisning


Tenn Pilot Light of en Natural Gas Furnace


•  Finn pilot lys forsamlingen. Denne består vanligvis av en gassventil med på, av og Pilot innstillinger.

•  Drei ventilen av for å stoppe gasstrømmen og vent i tre minutter.

•  Bytt ventilen til Pilot innstilling.

•  Lys kamp og holde flammen til pilot lysåpning.

•  Trykk og hold på Reset-knappen på kontrollen inntil indikatorlampen lyser konstant.

•  Sett ventil på pilotflammen forsamlingen til På.