Hovudside

DIY Bytt varmtvannsberederen rørdeler

by Walther

Varmtvannsberedere er utstyrt med to beslag på toppen av tanken. Festet til toppen av hver fitting er et rør. Et rør blir brukt til å lede kaldt vann inn i tanken, og et rør benyttes til å lede varmt vann ut av tanken og inn i hjemmet. Over tid kan beslagene korrodere og hemme strømmen av vann. Heldigvis erstatning beslag er relativt billig og enkel å installere.

Bruksanvisning


•  Roter kaldt vann stengeventil lokalisere ovenfor varmeapparatets tank i klokkens retning.

•  Slå på noe varmt vann tappekran inne i hjemmet og la kranen til å kjøre i et minutt eller to å senke vannivået inne av varmtvannsberederen tank.

•  Koble rørene fra toppen av beslagene. Dreie mutteren ved enden av hvert rør, hvor røret passerer, i en retning mot urviseren med en skrunøkkel til rørene løsner fra beslagene.

•  Fjern beslag. Noen beslag har en base som ser ut som en mutter. Vri mutteren mot klokken med en skiftenøkkel før beslagene løsner fra tanken. Andre beslag ikke har en mutter. Ta tak i passende med en rørtang og roter montering i mot klokka.

•  Pakk begge gjengede endene av nye armaturer med rørleggers tape.

•  Trekk til beslag inn i tanken med skiftenøkkelen.

•  Plasser rørene på toppen av inventar og stram rørene med skiftenøkkelen.

•  Roter kaldt vann avstengningsventilen i en retning mot urviseren.