Hovudside

Fjerne T-håndtak Fra en Garage Door Lock

by Walther

Hvis garasjen døren er hevet ved hjelp av en automatisk døråpner, kan du aldri har brukt manuell låsefunksjonen på døren din. Et sentralt lås i et overliggende dør vanligvis drives av en T-håndtak som er forbundet med en låsestangsystem. Når T-håndtaket er slått, låse barer sette inn i sporene i de vertikale skinnene på hver side av døren, låse den på plass. En korrodert eller skade T-håndtaket kan fjernes for reparasjon eller erstatning.

Bruksanvisning


•  Løsne og fjerne festeskruene fra boksen lås på innsiden av garasjeporten motsatte av hvor T-håndtaket er montert med en stjerneskrutrekker.

•  Skyv låsen boksen ved torget akselen som stikker ut gjennom garasjeporten fra T-håndtaket. Skyv låsen boksen nedover og bort fra den utstikkende enden av T-håndtaket skruen.

•  Ta T-håndtaket festeskruene fra utsiden av døren med en stjerneskrutrekker.

•  Skyv T-håndtak rett ut fra garasjeporten og fjerne det.

Tips og advarsler


  • Installere T-håndtak eller utskifting i omvendt rekkefølge. Sikre loopen av den lille hjelperen våren på låse barer er plassert over enden av den nederste låsen boksen holdeskrue før det strammes. Erstatnings T-håndtak for garasjeporten er tilgjengelig på jernvareforretninger eller der garasjeporter selges.