Hovudside

Hvordan vet jeg hvor mange liter vann Vårt svømmebasseng Rommer

by Walther

Hvordan vet jeg hvor mange liter vann Vårt svømmebasseng Rommer

Opprettholde et svømmebasseng krever hjelp av kjemikalier og utstyr for å holde vannet trygt og rent. Før du kan riktig opprettholde bassenget, må du først vite kapasiteten eller volumet av bassenget. Når du vet hvor mange liter vann bassenget holder, kan du finne ut hvilken størrelse basseng pumpe du trenger og hvor mye kjemikalier du trenger for å legge til for å holde bassenget rent.

Bruksanvisning


•  Mål lengden og bredden av en kvadratisk, rektangulær eller oval bassenget. Måle diameteren av et sirkulært basseng. Skriv ned tallene.

•  Mål dybden av bassenget. Hvis bassenget har en gradert dybde, måle det dypeste punktet og det grunneste punktet. Legg disse to dybder sammen og dele dem på to for å finne den gjennomsnittlige dybden.

•  Multipliser lengden ved bredden av den gjennomsnittlige dybden for en firkantet, rektangulær eller oval basseng. Multipliser dette produktet med 7,5 for å finne de totale gallons av en kvadratisk eller rektangulært basseng. For eksempel, en lengde på 30 meter, en bredde på 20 meter og en dybde på 7 meter multiplisert med 7,5 tilsvarer 31.500 liter.

Multiplisere produktet med 6,7 for en oval basseng. For eksempel multipliserer 30 med 20 ved 7 med 6,7 for totalt 28 140 liter.

•  Beregn liter for et sirkulært basseng ved å multiplisere diameteren av diameteren av den gjennomsnittlige dybden, deretter måle dette produktet med 5,9 for å finne den totale liter. For eksempel, er en diameter på 20 meter multiplisert med 20 meter og en dybde på 7 meter 2800, som multiplisert med 5,9 tilsvarer 16.520 liter.

Tips og advarsler


  • Multiplisere den totale gallons av .85 for et basseng med skrå sider.