Hovudside

Hvordan Reset en Simon Security Sensor

by Walther

Hvordan Reset en Simon Security Sensor

Simon Security System av GE er et populært hjem sikkerhetssystem. Simon advarer huseiere av innbrudd, brann og karbonmonoksid gass. Hvis du kjører inn i et problem med systemet, eller trenger å omprogrammere det, kan du tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene.

Bruksanvisning


Hvordan Reset en Simon Security System


•  Åpne frontpanelet og skriv Utility tilgangskode 1. Standardkoden er 4321, men det kan være 54 321 hvis du velger å ha fem-sifrede koder, eller 654 321 hvis du valgte sekssifret kode. Antall siffer i din primære koden vil være det samme som antall sifre i Utility tilgangskode.

•  Koble fra transformatoren og koble fra batteriet.

•  Hold nede "Avbryt", "Clock Set" og "Minutter +" samtidig.

•  Mens du fortsatt holder de tre knappene, koble til batteriet. Når skjermen leser "Hei. System OK," slipp knappene.

•  Koble til transformatoren. Systemet har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.

Tips og advarsler


  • Hvis du har slått på telefonlåsen alternativet når du setter opp systemet, vil enkelte alternativer ivaretatt når du null Simon. Disse inkluderer hoved- og reserve telefonnumre programmert inn i systemet.