Hovudside

Slik installerer en Steelcase File Cabinet Lock Kit

by Walther

Slik installerer en Steelcase File Cabinet Lock Kit

Arkivskap inneholder ofte konfidensiell informasjon. For å sikre at informasjonen er sikker, kan du installere et skap lås. Steelcase gjør en rekke arkivskap, og de har alle en knockout, som ligger i øvre høyre side av skapet over den øverste skuffen, hvor du kan installere en lås. Fordelene med å sikre informasjon som er lagret i filene dine langt oppveier konsekvensene av å kunne miste denne informasjonen.

Bruksanvisning


•  Trekk den øverste skuffen åpen og fjerne alt fra det. Ta ut skuffen helt fra resten av kabinettet ved å løfte den opp - ca 2 ½ inches - før det er fri for skuffen vugge.

•  Legg et slag i midten av låsen knockout - plassert øverst i høyre hjørne av skapet. Tapp hammer mot slag for å fjerne knockout.

•  Sett inn låsetasten i låsesylinderen. Vri nøkkelen til låsebolten er plassert rett opp. Rotere nøkkelen med urviseren en annen en kvart omdreining.

•  Skyv låseklemmen over låsesylinderen ved å holde den i flukt igjen på innsiden av kabinettet. Holder låsesylinderen på plass på utsiden av kabinettet, mens man skyver stiften over en del av låsesylinderen på innsiden av kabinettet. Klippet passer inn to sporene på låsesylinderen, en på toppen og en på bunnen.

•  Sett den spisse enden av ledd inn i et på forhånd boret hull på låsebolten inne i skapet. Rotere sammenhengen stykke, skyve den firkantede enden inn i låsemekanismen.

•  Bend den firkantede enden opp rundt låsemekanismen med en skrutrekker for å feste den på plass.

•  Sett nøkkelen inn i låsen og vri den flere ganger for å sikre at det fungerer skikkelig.

•  Sett den øverste arkivskap skuff ved å senke den i skuffen vugge og skyve det stengt. Erstatte alle elementene i din fil kabinett skuff.

Tips og advarsler


  • Du må kanskje bruke en lommelykt mens du installerer den delen av låsen inne i arkivskap.