Hovudside

Hvordan erstatte en Oreck Roller

by Walther

Penselen på Oreck vakuum valser vil slites ned over tid --- spesielt hvis du bruker støvsugeren ofte. Når busten slites ned, mister de sin effektivitet på å løsne skitt. Selv om penselen ikke slites ned, kan normal drift skade valsen over tid. Hvis penselen slites ned eller valsen blir skadet, må du bytte roller for å sikre vakuumet effektivitet.

Bruksanvisning


•  Trekk støvsugeren og slå munnstykket rundt slik at bunnen vender opp.

•  Skru ut de fem skruene som holder basepate til munnstykket, og trekk bunnplate ut av munnstykket.

•  Grip valsen på begge ender, og løft den ut av dysen.

•  Skyv beltet, som ligger på venstre side av valsen, av av valsen skivene.

•  Skyv beltet på trinse på den nye roller, og sett den tilbake i munnstykket med hakket deler av de firkantede faner i endene av valsen peker opp. Beltet skal sitte i midten av snorhjulet.

•  Kontroller belte på motoren skivene. Som med valsen, skal beltet sitter i midten av trinsen.

•  Drei valsen for hånd, og sjekk for motstand. Valsen bør slå lett i munnstykket; hvis den ikke gjør det, må du justere beltet på trinser.

•  Sett bakplaten på munnstykket, og fest den med skruene. Du kan nå gjenoppta normal vakuumdrift.