Hovudside

Jordfeil videresending Problemer med skjermede strømkabler

by Walther

Jordfeil videresending Problemer med skjermede strømkabler

Elektrisitet flyter sømløst gjennom skjermede strømkabler for energigivende hver dag elementer som brødristere og støvsugere. Men problemer oppstår hvis strømkabelen ikke har tilstrekkelig struktur for sin jordfeil videresending.

Beskrivelse


Jordfeil er en utilsiktet forbindelse mellom et ladet dirigent og en elektrisk bakken. Et eksempel på en jordfeil relé innebærer en skjermede kabel som har overskytende strøm som ikke kan forskyve seg på grunn av skade i avskjermingen. Hvis en person berører kabelen, fullfører den elektriske strømkrets ved sin bevegelse gjennom personen til bakken under dem.

Skjermet strømkabel Bekymringer


Riktig kabel skjerming gjør at strøm til å flyte til sin tiltenkte målet, og gir en vei for dagens avkastning, hindrer eventuelle utilsiktede elektriske støt. Dersom ledningen er for tynn for dagens nivå, forringes kabelens skjerming og alt som kabelen berører blir en del av kretsen og er elektrisk ladet.

Oppløsning


Elektriske systemer krever riktig størrelse kabling for å hindre jord feilrele problemer. En tykkere skjermet strømkabel gir plassen som trengs internt for flyten av strøm og jordfeilstrøm.