Hovudside

Min transplantert Holly Tree Har brune blader

by Walther

Min transplantert Holly Tree Har brune blader

Hvis blader av kristtorn blir brune etter at du har transplantert treet fra ett sted til et annet, treet krever ekstra omsorg. Oppmerksomhet til vann, lys og jord behov kan hjelpe treet å tilpasse seg sitt nye miljø.

Sjokk


Transplantasjon sjokk noen ganger fører kristtorn trær å felle bladene. Dette er en normal tilstand. Ny vekst snart dukker opp for å erstatte bladene som gikk tapt. Mange kristtorn trær erfaring transplantasjon sjokk mens du justerer til et nytt sted.

Vann


Kristtorn trær som ikke får nok vann etter at de har blitt transplantert tørr ut raskere på grunn av den siste eksponering og endring av miljøet. Vanning kristtorn trær grundig etter at de har blitt transplantert bidrar til å gjenopprette deres helse og akklimatisere dem til sine nye omgivelser.

Jord og Lys


Holly trær vokser best i litt sur jord på steder hvor de får delvis eller full sollys hele dagen. Transplantere dem inn i jord med en annen pH eller til et sted der eksponering for solen er vesentlig endret vil skape ekstra stress.