Hovudside

Hvordan å male konkrete tiltak

by Walther

Hvordan å male konkrete tiltak

Betong er porøs og vil suge opp alt vannet den kan. Rehydrering av konkrete tiltak kan føre til at tiltak for å forfalle tidlig. For å bekjempe dette, noen mennesker male sine konkrete tiltak med epoxy sealer. Men på grunn av høyt fuktinnhold i betongen, hvis du male dine konkrete tiltak, bør du tenkt å gjøre det med noen år fordi den eksisterende malingen vil gå av hvis betongen forblir eksponert for vann.

Bruksanvisning


En skrubbe all gammel maling løs fra overflaten av betong trinn med en metalltrådbørste. Feie maling av trappen som trengs med kost. Hvis du har noen sprekker i betongen, skrubbe malingen bort fra de sprukne områdene med stålbørste.

•  Patch eventuelle sprekker i betongen med mørtel og vent i minst 24 timer for patching tørke. Når det er tørt, gå over patching med en orbital sander å glatte mørtelen slik at den går i ett med betong.

•  Rengjør overflaten av steinen med en stein rengjøringsmiddel som for eksempel saltsyre blandet med vann. Bruk en skrubbe svamp for å fjerne skitt og rusk. La det være minst 24 timers tørketid før du går videre.

•  Påfør to strøk med epoxy murverk forsegling maling. Bruk en pensel for vanskeligere å nå områder som hvor trinnene møte med umalt vegger. Bruk en malingsrulle for store flate områder. Tillat 24 timer mellom strøkene.