Hovudside

Hvordan forberede for en Brann Inspection i Columbus, Ohio

by Walther

Hvordan forberede for en Brann Inspection i Columbus, Ohio

Den Inspeksjoner Seksjon for City of Columbus brannvesenet gjennomfører rutinemessig inspeksjon av steder av offentlig forsamling, nattklubber, arkader, barnehager og andre offentlige steder. Disse inspeksjonene sikre at anlegget er i samsvar med den Brannvern Code. Ohio Brann Kode setter minstestandarder for å sikre liv og eiendom mot brann. Denne forskriften er omfattende og satt spesifikke krav til etterlevelse avhengig av bygningstype og dens formål. Henvise til retningslinjene for spesifikke krav. Det er generelle forholdsregler som skal tas i alle situasjoner. På minimum, utføre følgende trinn for å forberede for en inspeksjon.

Bruksanvisning


•  Installer arbeider røykvarslere på hvert nivå, inkludert kjeller og loft.

•  Klargjør en skriftlig evakueringsplan og legge det i nærheten av hver exit.

•  Fjern alt brennbart materiale fra lagringsområder nær ovnen.

•  Installer dekkplater på alle stikkontakter og brytere.

•  Klare gangene fører til utganger. Ikke bruk gangen som lagringsplass.

•  Merk alle utganger klart. Lysende utganger tegn og nødlys skal installeres over alle utganger.

•  Kontroller for å være sikker på at alle brannslukkere er riktig montert og inspisert. Brannslukningsapparater skal kontrolleres og merkes av en lisensiert inspektør årlig.