Hovudside

Hvordan Clean Rust Off av aluminium kjøle Kanaler

by Walther

Hvordan Clean Rust Off av aluminium kjøle Kanaler

Rust kan selvsagt utvikle seg på visse metaller. Det er en reaksjon mellom metallet og oksygen. Aluminium, men ruster ikke naturlig, men dine aluminium varmekanaler kan utvikle rust flekker hvis rustne drypper vann på dem eller hvis aluminium har stål eller jern, spiker eller nagler. Dette rust kan svekke aluminium varmekanalen og at det ser skittent. Det kan også føre til ytterligere flekker hvis vannet renner over rust og på vegger og tepper.

Bruksanvisning


•  Fjern eventuelle dekkplater med en skrutrekker, slik at du kan få tilgang til rust på aluminium kjølekanalen.

•  Skrubb rust med en wire-børste. Jobbe til du fjerne så mye av rust flekken som mulig.

•  Scrub fin stålull over overflaten for å fortsette å fjerne rust flekken.

•  Spray en rustfjerner over området hvis rust er synlig.

•  La en rustfjerner sitte på området i henhold til produsentens instruksjoner.

•  Skrubb rustfjerner og gjenværende rust med fin stålull.

•  Skyll området med vann og gjenta trinn 4 til 6 til all rust er borte. Tørk aluminium varmekanalen helt med en ren klut.