Hovudside

Hvordan å fortelle om din Aboveground Pool er stabil?

by Walther

Hvordan å fortelle om din Aboveground Pool er stabil?

Hvis du vil at avslapping og moro av en i bakken basseng uten stress eller utgifter, kan en aboveground modell være et godt alternativ. Disse bassengene er vanligvis mindre kostbart å installere og vedlikeholde, men de kan ha sine problemer i tillegg. Hvis bassenget ikke sitter på helt flat mark, kan det bli ustabilt, poserer en sikkerhetsrisiko for alle som bruker denne puljen.

Bruksanvisning


•  Sjekk området rundt bassenget hver morgen. Det er normalt å se litt vann rundt bassenget, spesielt hvis det brukes mye. Men vanndammer på den ene siden eller den andre kan indikere bassenget er skjev og ustabil.

•  Mål dybden av vannet på hver side av fundament bassenget. Vannet bør være den samme dybden rundt bassenget. Hvis den ene siden er lavere enn den andre, kan det hende at bassenget ikke være nivå. Hvis bassenget er ikke helt i vater, kan vekten av vannet føre til at det blir ustabilt.

•  Kjør hendene ned sidene av bassenget og føler for buler eller bobler. Disse indikerer at vannet presser på bassengrammen, sannsynligvis fordi bassenget ikke sitter nivå.