Hovudside

Hvordan endre kombinasjonen på en Master Lockbox

by Walther

Master Lock er blant de beste navnene i sikkerhet og gjør et bredt utvalg av både kombinasjonen låser og nøkkellåser. Master Lock produserer også et bredt spekter av lås bokser og safe. Uavhengig av hvilken grunn, kan det komme en tid når du ønsker å tilbakestille kombinasjonen for Master Lock låse boksen. For å gjøre dette, du bare bruke reset spaken og angi en ny kombinasjon.

Bruksanvisning


•  Åpne lukker døren for å få tilgang til kombinasjons ringer og på utløserknappen. Roter ringer til den gjeldende kombinasjonen. Hvis låsen boksen aldri har vært brukt før, er kombinasjonen fabrikkinnstilt til 0-0-0-0. Trykker ned utløserknappen og trekk rommet døren åpen.

•  Skyv reset spaken til venstre og inn i nedadgående posisjon. Spaken vil bo i denne stillingen inntil du har endret kombinasjon.

•  Roter kombinasjons ringer til kombinasjonen du vil bruke.

•  Skyv reset spaken opp og tilbake til høyre, til sin opprinnelige posisjon.

•  Lukk låsen boksen dør og rykke den nye kombinasjonen.