Hovudside

Er syntetisk gjødsel Bad?

by Walther

Er syntetisk gjødsel Bad?

"Good" og "dårlig" er subjektive vilkår. Syntetisk gjødsel hjelpe plantene vokse ved å gi dem en stor økning av næringsstoffer. Men mange syntetiske gjødsel inneholder ingredienser som kan være skadelige for helse eller miljø.

Fordeler med syntetisk gjødsel


Syntetisk gjødsel er enkle å bruke og gi plantene høye doser av nødvendige næringsstoffer. De er tilgjengelige i flytende og granulære former, og noen er tids-frigjøring, som gir plantene sine næringsstoffer over en periode på flere måneder, noe som gjør hyppige anvendelser unødvendig.

Ulemper av syntetisk gjødsel


I tillegg til nitrogen, fosfor og kalium som kunstgjødsel inneholde mange også inneholde inerte bestanddeler som fyllstoffer. The Environmental Protection Agency tillater giftige materialer og tungmetaller som bly og krom for å bli inkludert i gjødsel. Skadevirkninger på menneskers helse har blitt rapportert, men bevis mangler.

Fordeler av organisk gjødsel


Sammenlignet med syntetisk gjødsel, den umiddelbare effekten av organisk gjødsel, for eksempel kompost, er ikke så dramatisk. Men ikke organisk gjødsel ikke skade grunnvannssystemer eller andre deler av den omkringliggende økosystemet ved å forurense dem med kjemikalier eller giftige inerte ingredienser.