Hovudside

Hvordan bytter jeg lampen på en Samsung HLP6163W?

by Walther

Samsung HLP6163W er en DLP bakprojeksjon TV (RPTV). Som alle DLP RPTVs, bruker den en kraftig lampe for å vise bildet på skjermen. Lampen har en begrenset levetid og krever periodisk utskifting, etter ca 3000 timer med visning av tid. Mens du har alltid muligheten til å ringe en reparasjonsservice, skifte ut pæren selv krever bare et par minutter og en stjerneskrutrekker.

Bruksanvisning


•  Koble Samsung TV. La den avkjøles i minst en time før du skifter ut lampen. Skyv TV fra veggen slik at du kan nå bak.

•  Fjern den ene skruen som holder lampedekselet på plass. Lampedekselet er plassert i nedre høyre hjørne av TV-bakpanel. Fjern lampedekslet.

•  Fjern skruene som holder lampen på plass. Ta tak i lampe i håndtaket og skyv den ut av TV-en.

•  Skyv en ny lampe i stikkontakten og skru inn skruene. Sett på lampedekslet.

Tips og advarsler


  • Aldri erstatte lampen til TVen er avkjølt. Lampen blir veldig varm under bruk, og du kunne lide et brannsår.