Hovudside

Slik Skift ut batteriene i en Liftmaster garasjeportåpner

by Walther

Garasjeport batterier vil vanligvis vare i opptil fem år før de slites ut. Når batteriet begynner å slites ned, vil du finne deg selv å trykke garasjeportåpneren knappen flere ganger før garasjeporten reagerer. Heldigvis er ganske lett å bytte ut batteriet i din Liftmaster fjernkontroll og krever ikke noe mer enn et nytt batteri og noe å lirke den fra hverandre. Hvis du finner ut at garasjeporten ikke åpner som det skal, starte feilsøkingen ved å bytte ut batteriet.

Bruksanvisning


•  Ta av garasjeportåpner fra bilens solskjerm og fjerne metall visiret klippet.

•  Identifiser sømmen mellom de øvre og nedre halvdelen av åpneren. Innsett enden av visiret klemmen inn i sømmen og lirke de to halvdelene fra hverandre for å skille seg. Alternativt kan du bruke en liten flat skrutrekker til å lirke dem fra hverandre.

•  Fjern den gamle litiumbatteri fra åpneren.

•  Sett inn det nye batteriet i åpneren. Sørg for å installere batteriet ordentlig med den positive (+) siden opp.

•  Trykk på de to halvdelene av garasjeportåpner sammen til de klikker på plass.

•  Kast batteriet riktig. Følg lokale forskrifter for avhending av farlig avfall.