Hovudside

Hvordan sikre din leilighet

by Walther

Hvordan sikre din leilighet

Leiligheten beboere står overfor de samme sikkerhetsbekymringer som alle hus, med noen ekstra linjeskift. Fellesarealene og stue i umiddelbar nærhet til andre er faktorer som presenterer ekstra sikkerhetsspørsmål. Undersøke din leilighet og komplekset du bor i for å sikre at du tar alle forholdsregler angående sikkerhet i hjemmet.

Bruksanvisning


•  Få din låser endres hvis du har flyttet inn i ny leilighet eller hjemme. Installere en heavy-duty deadbolt lås på døren hvis du ikke allerede har en. En høy kvalitet rim låsen vil også fungere.

•  Lås døra hver gang du forlater leiligheten. En lås gir sikkerhet når du bruker den.

•  Lås alle vinduer og noen dører som går utenfor til din bakgård, balkonger eller hustak. Dette trinnet er spesielt viktig hvis du bor på en leilighet i første etasje, hvor inntrengeren tilgang er enklere enn på øverste etasjene.

•  Aldri la noen du ikke kjenner inn i leiligheten din kompleks eller hjemme. Varsle byggeleder hvis front oppføring systemet ikke fungerer som den skal, eller hvis du observerer ikke-beboere kommer og går. Ikke la noen form for melding på døren din at du er ute.

•  Installer kikhull på døren hvis du ikke allerede har en. På denne måten kan du se hvem som er på døren før du åpner den. Se alltid gjennom kikkehullet før du åpner døren.

•  Legg en innbruddsalarm hvis mulig.