Hovudside

De NCDOI Krav til hendelseslogger på Brannalarmer

by Walther

De NCDOI Krav til hendelseslogger på Brannalarmer

The North Carolina Department of Insurance har utviklet noen design krav til brannvarslingsanlegg. Den NCDOI utviklet disse kriteriene med innspill fra National Electrical Manufacturers Association, Professional Engineers of North Carolina, samt andre kilder. NCDOI utviklet disse designkrav for bruk av North Carolina statlige etater, så vel som andre, av hensyn til publikum. De som bruker disse spesifikasjonene bør også få prosjektspesifikk innspill fra sine profesjonelle designere.

Hendelseslogg


Brannvarslings kontrollenhet brannalarm system bør ha en LED-type signal bord eller indikerer innretning som viser hvilken type alarm utløses. For eksempel kan alarmen settes av ved røykvarsler. Hver slik LED bør representere en etasje, eller ikke mer enn 22.500 kvadratmeter areal. NCDOI krever ikke denne slags enhet i ett- eller to-etasjers bygninger som har færre enn 30 enheter som kan sette av brannalarmen.

Begivenhet Skriver


I bygninger som har mer enn tre okkuperte etasjer, eller som har mer enn 60.000 kvadratmeter, krever NCDOI også en hendelse skriver til følge brannvarslingsanlegg. Dette er også nødvendig dersom brannvarslingsanlegg håndterer innspill fra mer enn 100 alarm enheter. Den 120VAC skriver bør bruke nonthermal papir og installeres på et sted som byggeier velger.

Unntak


Skulle brannalarmen kontrollenhet har en linje display system som automatisk viser det første alarm, og på et minimum, de første tre vannføring alarmer, samt den siste alarmen, NCDOI krever ikke at bygningen har en LED-signal bord. Styreenheten skal ha et flerlinjet skjerm og kunne bruke to alternerende skjermer. Hvis bygningen har ikke et sprinkleranlegg, krever NCDOI programmering av styreenheten for å vise de første fire alarmer, såvel som den siste alarm den mottar.